Албан ёсны засварын төв олох

ВЕКО-ийн салбарыг бүс нутгаар, байршилаар эсвэл шуудангийн хаягаар олох

Зип код

Бүтээгдэхүүний заавар, каталоги ба татаж авах рүү шууд нэвтрэх
 
Нэмэлт баталгаа авах

extrawarranty.beko.com -д бүтээгдэхүүнээ бүртгүүлэх