Үр дүнг нарийвчлах
Washing Capacity (kg)
Drying Capacity (kg)
цахилгаан хэмнэх хатаагуурын системтэй
харшилтай хүмүүст тохиромжтой тохируулга
Energy Efficiency Class (WD)
1 Үр дүн олдсонгүй

  • HTV 8633 XS0
    • цахилгаан хэмнэх хатаагуурын системтэй : Халаах систем
    • water inlet : энгийн /cold10/ 1 төрөл
    • харшилтай хүмүүст тохиромжтой тохируулга : даавуун
    • Energy Efficiency Class (WD) : B