8 Үр дүн олдсонгүй

 • WMY 111444 LB1
  • Програмуудын дугаар : 16
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+++ (-10%)
  • нийт даац багтаамж кг аар : 11.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1400


 • HTV 8633 XS0
  • цахилгаан хэмнэх хатаагуурын системтэй : Халаах систем
  • water inlet : энгийн /cold10/ 1 төрөл
  • харшилтай хүмүүст тохиромжтой тохируулга : даавуун
  • Energy Efficiency Class (WD) : B


 • WMY91440
  • Програмуудын дугаар : 16
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+++ (-30%)
  • нийт даац багтаамж кг аар : 9.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1400


 • WMY 81233 LMB3
  • Програмуудын дугаар : 15
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+++
  • нийт даац багтаамж кг аар : 8.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1200


 • WMY 81283 LMSB2
  • Програмуудын дугаар : 16
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+++
  • нийт даац багтаамж кг аар : 8.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1200


 • WMY 81643 PTST
  • Програмуудын дугаар : 16
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+++
  • нийт даац багтаамж кг аар : 8.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1600


 • WMY 71283 LMSB2
  • Програмуудын дугаар : 16
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+++
  • нийт даац багтаамж кг аар : 7.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1200


 • WMY 61031 PTYB3
  • Програмуудын дугаар : 15
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+
  • нийт даац багтаамж кг аар : 6.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1000