Үр дүнг нарийвчлах
Олон өнгийн хувцас
Energy Efficiency Class (WM)
нийт даац багтаамж кг аар
эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ
1 Үр дүн олдсонгүй

  • WMY 111444 LB1
    • Програмуудын дугаар : 16
    • Energy Efficiency Class (WM) : A+++ (-10%)
    • нийт даац багтаамж кг аар : 11.0
    • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1400