Үр дүнг нарийвчлах
Олон өнгийн хувцас
Energy Efficiency Class (WM)
нийт даац багтаамж кг аар
эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ
1 Үр дүн олдсонгүй

  • WMY 61031 PTYB3
    • Програмуудын дугаар : 15
    • Energy Efficiency Class (WM) : A+
    • нийт даац багтаамж кг аар : 6.0
    • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1000