Үр дүнг нарийвчлах
Олон өнгийн хувцас
Energy Efficiency Class (WM)
нийт даац багтаамж кг аар
эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ
1 Үр дүн олдсонгүй

  • WMY 71283 LMSB2
    • Програмуудын дугаар : 16
    • Energy Efficiency Class (WM) : A+++
    • нийт даац багтаамж кг аар : 7.0
    • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1200