Үр дүнг нарийвчлах
Олон өнгийн хувцас
Energy Efficiency Class (WM)
нийт даац багтаамж кг аар
эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ
1 Үр дүн олдсонгүй

  • WMY91440
    • Програмуудын дугаар : 16
    • Energy Efficiency Class (WM) : A+++ (-30%)
    • нийт даац багтаамж кг аар : 9.0
    • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1400