Үр дүнг нарийвчлах
Бүтээгдэхүүний өнгө
Эрчим хүчний үр ашиг анги
Хөтөлбөрийн тоо
3 Үр дүн олдсонгүй

 • DCU 8330
  • хувцас хатаагч машины төрөл : хувцасны усыг сорч. тусгай хоослох ёстой сав руу хийж хатаадаг хатаагч машин
  • Бүтээгдэхүүний өнгө : Цагаан
  • Эрчим хүчний үр ашиг анги : B
  • Хөтөлбөрийн тоо : 16


 • DCU 9330
  • хувцас хатаагч машины төрөл : хувцасны усыг сорч. тусгай хоослох ёстой сав руу хийж хатаадаг хатаагч машин
  • Бүтээгдэхүүний өнгө : Цагаан
  • Эрчим хүчний үр ашиг анги : B
  • Хөтөлбөрийн тоо : 16


 • DC 7110
  • хувцас хатаагч машины төрөл : хувцасны усыг сорч. тусгай хоослох ёстой сав руу хийж хатаадаг хатаагч машин
  • Бүтээгдэхүүний өнгө : Цагаан
  • Эрчим хүчний үр ашиг анги : С
  • Хөтөлбөрийн тоо : 8