Үр дүнг нарийвчлах
21 Үр дүн олдсонгүй

 • CNA29120
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA29120S
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA29120T
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA 29122 T
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA29122X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA29121X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RCNA365E30GB
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 365 L
  • тог : A++
  • Noise Level (dbA) : 40
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RCNA340K20W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 340 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RCNA340K20S
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 324 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA340KC0X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 324 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RCNA340E20W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 324 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA340EC0X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 324 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга