Үр дүнг нарийвчлах
тог
Noise Level (dbA)
барааны хаалганы төрөл
3 Үр дүн олдсонгүй

 • RDNE350K20X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 350 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RDNE480M21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RDNE420K20ZX
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга