Үр дүнг нарийвчлах
хаалганы өнгө
тог
Noise Level (dbA)
барааны хаалганы төрөл
3 Үр дүн олдсонгүй

 • RFNE290L21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • RFNE290E23W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • RFNE270K21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 270 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга