Үр дүнг нарийвчлах
тог
Noise Level (dbA)
барааны хаалганы төрөл
3 Үр дүн олдсонгүй

 • GN163120X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 640 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GN163220S
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 625 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GN162320X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 616 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга