Үр дүнг нарийвчлах
хаалганы өнгө
тог
Noise Level (dbA)
барааны хаалганы төрөл
2 Үр дүн олдсонгүй

 • GNE114612X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 610 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 46
  • барааны хаалганы төрөл : 4 хаалгатай


 • GNE60521X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 605 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга хос шүүгээ